Ang aklat na kung saan ay literal wala sa loob ng mundong ito. I-download at basahin para sa iyong sarili!

Ang Kilusang Raelian

English e-books [ English e-books ]

 facebook  google ReTweet

Humans Were Created Scientifically - Manga Version (pdf)

This manga book is based on the book; "Intelligent Design - Message from the Designers"
Author: Rael
Filesize: 7.57 MB
Downloads: 29656