Ang aklat na kung saan ay literal wala sa loob ng mundong ito. I-download at basahin para sa iyong sarili!

Ang Kilusang Raelian

Category: Third Party Links [Non-Raelian related Sites] (1)

Theopedia.com 3497
http://www.theopedia.com/Elohim
Proof that the etymology of the word Elohim is prehistoric, and therefore unknown.