Ang aklat na kung saan ay literal wala sa loob ng mundong ito. I-download at basahin para sa iyong sarili!

Ang Kilusang Raelian

Akademyang Pangkasiyahan: Amerika

 

Schedule

Sunday, November 3rd at 5:30 pm: Welcome and registration for all.
Sunday, November 3rd at 7:30 pm: Opening of the Happiness Academy for all.
Friday, November 8th: End of the Happiness Academy at 2 PM.