Ang aklat na kung saan ay literal wala sa loob ng mundong ito. I-download at basahin para sa iyong sarili!

Ang Kilusang Raelian

Akademyang Pangkasiyahan: Asya

 

Dates & Location

October 14th to 16th

Golden Family condo in Youngin,
South Korea.

www.goldcondo.co.kr (In Korean only)