Ang aklat na kung saan ay literal wala sa loob ng mundong ito. I-download at basahin para sa iyong sarili!

Ang Kilusang RaelianPatakaran sa Kapribaduhan

Ang Kilusang Raelian ay sensitibo pagdating sa kapribaduhan ng mga gumagamit ng internet dun sa mga dumadalaw sa aming site. Pakibasa ang mga sumusunod tungkol sa kapribaduhan ng aming polisiya para sa dagdag na kaalaman.


Ano Ang Sinasaklawan Nitong Patakaran sa Kapribaduhan

Sinasaklawan ng patakarang ito kung paano tinatrato ng mga Kilusang Raelian ang mga personal na impormasyon na nakokolekta at natatanggap namin. Personal na impormasyon ay Impormasyon tungkol sa iyo na personal na mapagkilanlan tulad ng iyong pangalan, email address at hindi ito basta basta na lang na maisasa-publiko.


Koleksiyon ng Impormasyon

  • Ang Kilusang Raelian kumukolekta ng personal na impormasyon kapag nagparehistro ka sa aming site.
  • Ang Kilusang Raelian ay awtomatikong natatanggap at nagtatala ng impormasyon sa aming mga log ng server mula sa iyong browser, kabilang ang iyong IP address at ang pahina na iyong hinihingi.

Impormasyon sa Pamamahagi at Pagbubunyag

Ang Kilusang Raelian ay hindi magpaparenta, magbebenta, o mamahagi ng personal na impormasyon tungkol sa iyo sa kahit kaninuman, maliban sa ilalim ng mga sumusunod na pangyayari:

  • Tumutugon kami sa subpoena, order ng hukuman, o prosesong legal, o magtatatag o ipaglaban ang aming legal na karapatan para maipagtanggol laban sa mga legal na pag-aangkin o paghahabol.
  • Naniniwala kami na kinakailangan magbahagi ng impormasyon upang maimbestigahan, mapigilan, o magawan agad ng aksyon pagdating sa mga ilegal na aktibidad, mga pinaghihinalaang panloloko, mga sitwasyon na kinasasangkutan ng mga potensyal na pagbabanta sa pisikal na kaligtasan ng sinumang tao, o taliwas sa isinasaad ng batas.

Impormasyong Ginamit

Ang email address na iyong ibinigay upang makapagrehistro sa site ay maaaring magamit upang mkapagpadala sa iyo ng paminsan-minsang mga email upang hilingin ang iyong puna tungkol sa website na ito. Mangyaring pakitandaan na kung sa anumang oras na nais mong umayaw mula sa pagtanggap ng mga email sa hinaharap, isinama na rin namin ang detalye sa pag-unsubcribe na nakatagubilin rin sa email.


Pagka-kumpidensyal at Seguridad

Ang site na ito ay may standard na seguridad pang-industriya laban sa pagkawala, maling paggamit, o hindi awtorisadong pagbabago ng impormasyon sa ilalim ng aming kontrol. Gayunpaman, dahil sa kawalang paraan sa seguridad ay walang palya, hindi namin maigagarantiya ang impormasyon na hindi mawawala o magamit ng may pagkakamali.


Mga Pagbabago sa Patakaran sa Kapribaduhan

Mangyaring pakisuri ng madalas ang patakaran sa kapribaduhan upang makita ang mga pagbabago. Taglay namin ang karapatan, sa aming paghuhusga, upang baguhin, ayusin, magdagdag, o alisin ang mga bahagi ng patakaran sa pagkapribado nito sa anumang oras.


Mga Katanungan at Suhestiyon

Kung meron man kayong mga katanungan at suhestiyon, pakisuyo kontakin niyo na lang kami sa: privacy (at) rael.org